Internetový servis e-Kierowcy sa snaží optimalizovať procesy,prenájom a plánovanie práce, alebo doba jazdy pre vodičov z povolania,vrátane náhradných vodičov, tzn. „druhého vodiča”. Služby sú k dispozícii na týchto stránkach sú určené pre vodičov ako aj pre dopravné spoločnosti , ktoré ponúkajú prácu vodičom.

Výhody pre dopravné firmy:

  • rýchlo nájsť náhradného vodiča, a to ako v Poľsku tak aj v zahraničí,
  • filtrovať výsledky podľa kategórie vodičského preukazu a s požadovanou kompetenciou vodiča,
  • vydáva rozkazy o objednávke cesty a ďalšie dokumenty potrebné pre nového vodiča,
  • využitie plánovacieho a kontrolného systému práce pre vodičov z povolania .

Výhody pre vodiča:

  • možnosť nájsť trvalé zamestnanie,
  • schopnosť nájsť si prácu v situácii, keď nie sú žiadne voľné pracovné miesta v dannom regióne pre vodičov
  • mesačný nárast príjmov vodičov vďaka ponúkam na ďalšie krátkodobé zmluvy,
  • pomoc pri optimalizácii rozhodovania o pracovnej dobe vodičov.